terça-feira, 23 de abril de 2013

XOGAS COMIGO?

Pensabades que marcharía sen un momento para o xogo? Pois non!
Hoxe vouvos propoñer xogar ás cartas.
Cada un de vós recibirá unha carta por correo electrónico. É unha media carta, en realidade. Porque o xogo consiste en encontrar quen de vós ten a metade da carta que tedes... e... iso si... non se poden mostrar as imaxes... teredes que valervos das palabras!!!
INSTRUCIÓNS:
1. Busca  no teu correo a imaxe que chegou.
2. Trata de describir, coa axuda da túa profe, o mellor que poidas esa imaxe (di como é o fondo, que personaxes hai, se está o sol, a lúa..., fala sobre as cores que ves...)
3. Escríbea e faille unha foto ou escanéaa. A túa descrición será subida ao blogue.
4. Agora le esa descrición e gravate en video ou audio. Ese arquivo será subido ao blogue.
5. Fai un VOKI, coa axuda da túa profesora, en portugués, para dar unha pista aos teus compañeiros, se non entenderon as axudas anteriores.
6. Le, escoita todas as descricións cando xa estean no blogue e atopa o compañeiro que ten a túa metade.
7. Completa o glogster cando xa saibas a resposta.
Todos seremos gañadores!

Pensavam que iria embora sem um momento para o jogo? Pois não!
Hoje, vou-lhes propor jogar às cartas.
Cada um de vocês vai receber uma carta no mail. É, certamente, meia carta. Porque o jogo consiste em encontrar quem é que tem a outra metade... e isso sim... não se podem mostrar as imagens... vão ter que usar apenas as palavras!!"
INSTRUÇÕES:
1. Procura no teu mail a imagem que chegou para ti
2. Trata de descrever, com a ajuda da tua professora, o melhor que possas essa imagem (diz como é o ambiente, que personagens há, se está sol ou lua... fala sobre as cores que estás a ver...)
3. Escreve-a e faz-lhe uma foto ou escanei-a . A tua descrição será subida ao blogue.
4. Agora, lê essa descrição e regista-te em video ou audio. Esse arquivo vai ser subido ao blogue.
5. Faz um VOKI, com a ajuda da tua professora, em galego ou espanhol, para dar uma ajuda aos teus companheiros que não tenham compreendido as anteriores.
6. Lê, escuta todas as descrições quando já estejam no blogue e encontra o companheiro que tem a tua metade.
7. Completa o glogster quando já saibas a resposta.
Todos seremos vencedores.

Sem comentários:

Enviar um comentário